diensten

Advies

Recht hebben en recht krijgen zijn twee verschillende aspecten. Dat weet u, als ondernemer maar ook in privé, als geen ander. Op basis van uw (ondernemers)gevoel heeft u vaak een sterk besef van uw rechten en plichten. En wanneer u twijfelt, kijkt u nog eens goed naar de papieren die u getekend heeft en naar de brieven of mails die u ontvangen of verzonden heeft. U kunt uw rechten en uw plichten vaak heel goed zelf beoordelen als de kwestie niet te ingewikkeld is.

Maar ook al is uw gevoel vaak goed, soms is de kwestie te ingewikkeld of kunt u de andere partij er eenvoudig niet van overtuigen dat u in uw recht staat en dat de ander verplicht is mee te werken. Of het nu gaat om een geldbedrag of het einde van een overeenkomst, voordat u het geld heeft of voordat u die overeenkomst heeft beëindigd, zult u de ander moeten overtuigen van uw recht.

Wij stellen uw recht vast door uw juridische positie te bepalen. Door uw juridische positie helder op papier te zetten, lukt het ons vaak om de ander van uw recht te overtuigen en de ander bewust te maken van zijn of haar plicht.

.

Omtrent die juridische positie adviseren wij u. Want als de ander overtuigd kan worden van uw recht en zijn of haar plicht, hoeft er meestal geen procedure te volgen. Vaak zit u ook niet te wachten op een procedure omdat u de relatie niet kwijt wilt.

Soms is de ander niet gemakkelijk te overtuigen en is uw juridische positie ook niet heel erg sterk. In dat geval is het van belang dat de ander ervan overtuigd raakt dat hij een aanmerkelijk risico loopt dat uit een gerechtelijke procedure zal blijken dat hij iets aan u verplicht is. Hoe lastig dat ook is, vaak zullen beide partijen dan water bij de wijn moeten doen. Zodat er een regeling getroffen kan worden, waarmee u (een deel van) uw recht kunt halen.

Niet meer doen dan nodig is
Uiteraard kunnen wij ook overeenkomsten voor u maken. Van veel overeenkomsten bestaan modellen. Dat bespaart u kosten. Wij adviseren u dan over de extra afspraken die relevant zijn voor uw situatie. Zo maken we van een model een maatwerkovereenkomst tegen minimale kosten. We passen tevens de standaard algemene voorwaarden voor u aan en adviseren u graag hoe u die voorwaarden optimaal kunt gebruiken.