diensten

Incassoprocedure

Iedereen heeft weleens te maken met slecht of niet-betalende debiteuren en moet de afweging maken of de kosten van incasso opwegen tegen de baten. Elgersma advocaten is heel bedreven in het incasseren van vorderingen. Wij zullen op vaste momenten met de opdrachtgever overleggen over de te verwachten kosten en baten. Een belangrijk onderdeel van het incassotraject is het aanschrijven van de debiteur en het bekijken of er wel wat te halen valt bij de debiteur en zo ja, of het leggen van een beslag op bijvoorbeeld de woning of de bankrekening van de debiteur raadzaam is. Het aanvragen van verlof van de rechter voor het leggen van beslag kan niet worden gedaan door een deurwaarder of incassobureau, maar alleen door een advocaat. Voor bestudering van het dossier, de eerste sommatiebrief en het opstellen van de dagvaarding geldt een vaste prijs van € 250,- exclusief BTW en 6% kantoorkosten. Kosten van derden als deurwaarder, griffierechten, handelsregister of Kadaster komen voor rekening van de opdrachtgever maar vallen buiten de vaste prijs. Wordt na de sommatiebrief betaald door de debiteur (en is het opstellen van een dagvaarding derhalve niet nodig) dan zal € 180,- exclusief BTW, 6% kantoorkosten en kosten van derden in rekening worden gebracht. Indien blijkt dat een niet-betalende debiteur wel verhaal biedt, dan zullen de mogelijkheden van beslaglegging met de opdrachtgever besproken worden. Wij kunnen voor de opdrachtgever het gehele incassotraject van aanschrijven tot procederen en beslaglegging tot en met de rechterlijke uitspraak verzorgen. Op het contactformulier kunt u uw gegevens achterlaten. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.