diensten

Procedures

Als brieven en gesprekken niet meer helpen, rest u alleen nog een procedure. Het kan ook zijn dat de ander die procedure start. Dan moet u verweer voeren. Als u onze hulp inroept, kunt u ervan op aan dat een serieuze inschatting wordt gemaakt van uw kansen in een eventuele procedure. In het plan dat wij samen met u opstellen krijgt u informatie over het te verwachten tijdbeslag, de wijze waarop wij de voortgang bespreken en de tarieven die wij hanteren. Elgersma advocaten werkt graag met duidelijke afspraken. Duur? Voor velen voelt het niet goed dat je geld moet uitgeven om je recht te krijgen. Dat begrijpen wij heel goed. Maar omgekeerd geldt dat je zonder rechtstaat alles zou kunnen ‘krijgen’ (met fysiek geweld of langs andere weg) zonder er recht op te hebben. Het ligt vaak niet zozeer aan uw recht maar aan het karakter van de ander dat u uw recht niet krijgt. Kort gezegd: de persoon waarmee u zaken doet, bepaalt of de afspraken nagekomen worden. Die persoon bepaalt dus ook of u uw recht krijgt of dat u het moet halen. Dat ligt dus niet aan de rechtstaat of aan advocaten. Wij kunnen ervoor zorgen dat de ander de afspraken nakomt als u dat zelf niet voor elkaar krijgt. Voor onze diensten willen wij uiteraard graag betaald worden. Ons motto is dat de prijs redelijk moet zijn en in verhouding met onze werkzaamheden.