Insolventies-header

Voorkom een faillissement

Van ons kantoor treedt Emmy Elgersma op als curator en als bewindvoerder. Maar dan is het voor u als ondernemer te laat. Wanneer uw onderneming in financiële of continuïteitsproblemen raakt, dan kunt u zich door de curator laten adviseren over het voorkómen van het faillissement. Maar het kan ook belangrijk zijn dat u weet aan welke regels u zich moet houden voor het geval aan een faillissement niet te ontkomen is.
Neem telefonisch contact met ons  op. Voor een vast bedrag begeleiden we u naar een gezonde bedrijfsvoering of, als het echt niet anders kan naar een verantwoorde faillissementssituatie.
De openbare verslagen van de curator die gepubliceerd dienen te worden, treft u aan via de volgende link: http://insolventies.rechtspraak.nl